Koester al het leven op aarde en de aarde zelf, voor een toekomst met perspectief, voor ons zelf, onze kinderen, kleinkinderen … voor onze aarde, al het leven en de natuur ( flora & fauna), dan gaan we goed met elkaar om. Deze     zingevingsregel     is     het     hele     politieke     programma     van “Dichter   bij   de   MenS”   en   is   zo   concreet,   concreter   kan   je   hem niet   krijgen.   Hieraan   kan   je   alle   vraagstukken,   oplossingen   en acties          toetsen.     De     toetsing     is     consequent     betrouwbaar, voorspelbaar   en   wekt   vertrouwen.   Aan   de   hand   van   voorbeelden gaan we dit aantonen en is in de praktijk al veelvuldig toegepast.